14 Aralık 2012 Cuma

Yükseköğretim Kurumlarımızın araştırma görevlisi kadrolarına yerleştirme yapılacaktır
“ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR? uyarınca, Yükseköğretim Kurumlarımızın araştırma görevlisi kadrolarına yerleştirme yapılacaktır.

Detaylı Bilgi için tıklayınız.
İlan için tıklayınız.

İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 31.07.2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri Uygulanacaktır.Yönetmelik metnini okumak için tıklayınız.


AÇIKLAMA
2547 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca yükseköğretim kurumlarında istihdam edilmek üzere, araştırma görevlisi alınacaktır. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında istihdam edilecek araştırma görevlilerinin yerleştirme işlemleri 2012 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe kanununun 22. Maddesinin 5.fıkrası ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca merkezi olarak yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) 35 yaşından gün almamış olmak.
c) Araştırma Görevlisi olarak çalışmasına engel olacak herhangi bir sağlık problemi bulunmamak.
d) Atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)’den en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. (Bu sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)
Ancak;
  •  Özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanıyla öğrenci alınan alanlara başvurularda, herhangi bir puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları,
  • Eğitim Bilimleri Bölümüne (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı hariç) yapılan başvurularda, adayların lisans öğreniminde mezun oldukları alandan en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları,
  • Alan türü değişen programlardan mezun olanların, lisans eğitimine başladıkları puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları gerekmektedir.
e) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gerekir.
f) Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunca belirlenen eşdeğerlilik tabloları kullanılacaktır.

g) Yabancı dil puanının hesaplanmasında ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca belirlenen Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri kullanılacaktır.

Başvurular
ÖYP başvuruları 21.12.2012-28.12.2012 tarihleri arasında, Yükseköğretim Kurulu resmi internet sitesinde açıklanacak ÖYP yerleştirme programı üzerinden yapılacaktır.

Adaylar başvurularını 10 tercihi geçmeyecek şekilde beyana dayalı olarak yapacaktır. Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazanan adayların atamaları yapılmayacaktır.

Yerleştirmeler Genel not ortalamasının % 25'i, ALES puanının %60'ı, varsa yabancı dil puanının %15'i esas alınarak yapılacaktır. 

Sonuçlar 03.01.2013 tarihinde ÖYP yerleştirme programı üzerinden açıklanacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder