20 Haziran 2011 Pazartesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Açıklama Kadro Tipi Kadro Sayısı Son Başvuru Tarihi
Hukuk Fakültesi lisans Mezunu veya Milletlerarası Özel Hukuk Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Fizik Bölümü lisans Mezunu veya Nükleer Fizik Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 1 11 Temmuz 2011
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında lisans veya yüksek lisans yapmış olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Hukuk Fakültesi lisans Mezunu veya Milletlerarası Hukuk Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Hukuk Fakültesi lisans Mezunu veya Medeni Hukuk Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Hukuk Fakültesi lisans Mezunu veya Hukuk Tarihi Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
İktisat alanında lisans veya yüksek Lisans yapmış olmak Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
İşletme lisans mezunu veya Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Yükseklisans Mezunu olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Hukuk Fakültesi lisans Mezunu veya Mali Hukuk Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Hukuk Fakültesi lisans Mezunu veya Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında lisans veya yüksek lisans yapmış olmak Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında yüksek lisans yapmış olmak Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Turzim İşletmeciliği alanında lisans veya yüksek lisans yapmış olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 1 11 Temmuz 2011
İktisat Lisans mezunu veya İktisat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu olmak Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Uçak Gövde Motor Bakım alanında lisans veya yüksek lisans yapmış olmak Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
İktisat alanında lisans veya yüksek lisans yapmış olmak Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
İktisat alanında lisans veya yüksek Lisans yapmış olmak Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
İşletme lisans mezunu veya Muhasebe � Finansman Anabilim Dalı Yükseklisans Mezunu olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
İşletme lisans mezunu veya Üretim Yönetimi - Pazarlama Anabilim Dalı Yükseklisans Mezunu olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
İstatistik Bölümü lisans Mezunu veya İstatistik Teorisi Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Meteoroloji Mühendisliği mezunu olmak veya ilgili alanda yüksek lisans yapmış olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
İşletme,Yönetim Bilimleri,Bilgisayar Mühendis.,Bilişim Sistemleri Mühendisliği,Endüstri Mühendisliği,Enformatik Bölümleri lisans veya Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Yükseklisans Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Maliye veya hukuk lisans mezunu olmak veya Mali Hukuk Anabilim Dalı Yükseklisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Maliye veya İktisat bölümü lisans mezunu olmak veya Maliye Teorisi Anabilim Dalında yükseklisans yapmış olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Maliye veya iktisat lisans mezunu olmak veya Mali İktisat Anabilim Dalı Yükseklisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Hukuk lisans mezunu veya Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yükseklisans mezunu olmak Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Kamu Yönetimi lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi lisans mezunu veya Siyaset ve Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Uluslararası İlişkiler lisans mezunu olmak veya Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Uluslararası ilişkiler alanında lisans veyaYüksek Lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Matematik Bölümü lisans Mezunu veya Matematiğin Temelleri ve Matematiklojik Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 1 11 Temmuz 2011
Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi lisans mezunu olmak veya Siyasi Tarih alanında yüksek lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Fizik Bölümü lisans Mezunu veya Katıhal Fiziği Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 1 11 Temmuz 2011
İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans veya yüksek lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Fransız Dili ve Edebiyatı lisans veya yüksek lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
İspanyol Dili ve Edebiyatı lisans veya yüksek lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Bilim Tarihi lisans veya yüksek lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Arap Dili ve Edebiyatı lisans veya yüksek lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Matematik Bölümü lisans Mezunu veya Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 1 11 Temmuz 2011
Fars Dili ve Edebiyatı lisans veya yüksek lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Felsefe Bölümü mezunu olmak veya Felsefe Tarihi alanında yüksek lisans yapmış olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Sanat Tarihi Bölümü mezunu olmak veya Türk İslam Sanatı alanında yüksek lisans yapmış olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Rus Dili ve Edebiyatı lisans veya yüksek lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Tarihi Bölümü mezunu olmak veya Ortaçağ Tarihi alanında yüksek lisans yapmış olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Tarihi Bölümü mezunu olmak veya Yeniçağ Tarihi alanında yüksek lisans yapmış olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Tarih Bölümü mezunu olmak veya Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi alanında yüksek lisans yapmış olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Tarihi Bölümü mezunu olmak veya Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında yüksek lisans yapmış olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak veya Eski Türk Dili Ana Bilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak veya Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim dalında yüksek lisans yapmış olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak veya Yeni Türk Edebiyatı ana Bilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak veya Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 4 11 Temmuz 2011
Biyomühendislik alanında Yüksek Lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 3 11 Temmuz 2011
İnşaat Mühendisliği alanında Yüksek Lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Makine Mühendisliği alanında Yüksek Lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Mimarlık alanında Yüksek Lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Şehir ve Bölge Planlama alanında Yüksek Lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Uçak Mühendisliği alanında Yüksek Lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Uzay Mühendisliği alanında Yüksek Lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Çocuk Gelişimi Yüksek Lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Türkçe Eğitimi alanında lisans veya yüksek lisans yapmış olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Hemşirelik Yüksek Lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Biyoteknoloji Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 1 11 Temmuz 2011
Sosyal Hizmet Yüksek Lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Hava Trafik Kontrol alanında lisans veya yüksek lisans yapmış olmak Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Matematik Bölümü lisans Mezunu veya Cebir ve Sayılar Teorisi Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 1 11 Temmuz 2011
Sosyoloji alanında lisans veya yüksek lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Psikoloji alanında lisans veya yüksek lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 3 11 Temmuz 2011
Bilgi ve Belge Yönetimi alanında lisans veya yüksek lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Dil Bilimi alanında lisans veya yüksek lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Matematik Bölümü lisans Mezunu veya Topoloji Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 1 11 Temmuz 2011
İktisat alanında lisans veya yüksek Lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 1 11 Temmuz 2011
Kore Dili ve Edebiyatı alanında lisans veya yüksek lisans yapmış olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Hukuk Fakültesi lisans Mezunu veya Genel Kamu Hukuku Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Hukuk Fakültesi lisans Mezunu veya Anayasa Hukuku Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Tarih Bölümü mezunu olmak veya Eskiçağ Tarihi alanında yüksek lisans yapmış olmak Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Japon Dili Edebiyatı alanında lisans veya yüksek lisans yapmış olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Pilotaj alanında lisans veya yüksek lisans yapmış olmak Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Matematik Bölümü lisans Mezunu veya Geometri Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 1 11 Temmuz 2011
Alman Dili ve Edebiyatı alanında lisans veya yüksek lisans yapmış olmak Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Sanat Tarihi Bölümü mezunu olmak veya Bizans Sanatı alanında yüksek lisans yapmış olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Felsefe Bölümü mezunu olmak veya Türk İslam Düşüncesi Tarihi alanında yüksek lisans yapmış olmak Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Felsefe Bölümü mezunu olmak veya Sistematik Felsefe ve Mantık alanında yüksek lisans yapmış olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
İşletme Bölümü mezunu olmak veya Sayısal Yöntemler alanında yüksek lisans yapmış olmak Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Endüsrti Mühendisliği bölümü mezunu olmak veya ilgili alanda yüksek lisans yapmış olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Sağlık Yönetimi alanında lisans veya yüksek lisans yapmış olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Maliye Bölümü mezunu olmak veya Maliye Tarihi alanında yüksek lisans yapmış olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Hukuk Fakültesi lisans Mezunu veya İdare Hukuku Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Hukuk Fakültesi lisans Mezunu veya Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Hukuk Fakültesi lisans Mezunu veya Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Hukuk Fakültesi lisans Mezunu veya Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Hukuk Fakültesi lisans Mezunu veya İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Matematik Bölümü lisans Mezunu veya Uygulamalı Matematik Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 1 11 Temmuz 2011
Genetik Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 1 11 Temmuz 2011
İstatistik Bölümü lisans Mezunu veya Uygulamalı İstatistik Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
İstatistik Bölümü lisans Mezunu veya Yöneylem Araştırma Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
İstatistik Bölümü lisans Mezunu veya Risk Analizi Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
İstatistik Bölümü lisans Mezunu veya Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Havacılık Elektrik Elektroniği alanında lisans veya yüksek lisans yapmış olmak Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
İstatistik Bölümü lisans Mezunu veya İstatistiksel Bilgi Sistemleri Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Uçak Elektrik Elektroniği alanında lisans veya yüksek lisans yapmış olmak Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011
Fizik Bölümü lisans Mezunu veya Atom ve Molekül Fiziği Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 1 11 Temmuz 2011
Fizik Bölümü lisans Mezunu veya Matematiksel Fizik Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 1 11 Temmuz 2011
Kimya Bölümü lisans Mezunu veya Organik Kimya Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 1 11 Temmuz 2011
Kimya Bölümü lisans Mezunu veya Fizikokimya Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 1 11 Temmuz 2011
Kimya Bölümü lisans Mezunu veya Biyokimya Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi (ÖYP) 1 11 Temmuz 2011
İngiliz Dili Eğitimi alanında lisans veya yüksek lisans yapmış olmak Araştırma Görevlisi (ÖYP) 2 11 Temmuz 2011

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder